Perekonnanime Romanov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Romanov 415 mehel ja 19 naisel. Perekonnanimede levikult on Romanov meeste puhul 90. ja naiste puhul 7188. kohal.

Perekonnanime Romanov kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Romanov vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,05.

Perekonnanimi Romanov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,05.