Perekonnanime Romanova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Romanova 461 naisel. Perekonnanimede levikult on Romanova naiste puhul 90. kohal.

Perekonnanime Romanova kandja on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige levinum on perekonnanimi Romanova vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,83.

Perekonnanimi Romanova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,36.