Perekonnanime Roos statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Roos 413 mehel ja 508 naisel. Perekonnanimede levikult on Roos meeste puhul 92. ja naiste puhul 71. kohal.

Perekonnanime Roos kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Roos vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,58.

Perekonnanimi Roos on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,31.