Perekonnanime Smirnov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Smirnov 1298 mehel ja 101 naisel. Perekonnanimede levikult on Smirnov meeste puhul 7. ja naiste puhul 922. kohal.

Perekonnanime Smirnov kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Smirnov vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,94.

Perekonnanimi Smirnov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,37.