Juunis tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 82

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta juunis 3% vähem toodangut kui eelmise aasta juunis, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid suurenes mäetööstuses.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Juunis kiirenes jaemüügi kasv veelgi

pressiteade nr 81

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2015. aasta juunis eelmise aasta juuniga võrreldes püsivhindades 10%, teatab Statistikaamet. Kui aprillis kasvas jaemüük aastases võrdluses 6% ja mais 8%, siis juunis kiirenes jaemüügi kasv veelgi.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Põllumajandus arvudes. 2014. Agriculture in Figures

väljaanne

Taskuteatmikust leiab infot Eesti põllumajanduse majandusnäitajate, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise kohta. Hea ülevaate Eesti põllumajanduse arengust annavad võrdlused eelmiste aastatega. Info on esitatud tabelite ja joonistena.

Väljaande kaas

Loe edasi

Statistika aastaraamat annab ülevaate Eesti elust arvudes

pressiteade nr 80

Statistikaamet esitleb täna, 29. juulil kogumikku „Eesti statistika aastaraamat 2015“, mis annab statistilise ülevaate Eesti elust ja pakub võrdlusi teiste Euroopa Liidu riikidega.

Loe edasi

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia

väljaanne

Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2014. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks tõusis juunis kuuga

pressiteade nr 79

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta juunis võrreldes maiga 0,2% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -1,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeksi tõus peatus II kvartalis

pressiteade nr 78

Ehitushinnaindeks jäi 2015. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga samale tasemele ja tõusis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais majutusettevõtetes peatunud turistide arv vähenes

pressiteade nr 77

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2015. aasta mais 268 000 turisti, mis oli 2% vähem kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Vähenes välis- ja suurenes siseturistide arv.

Loe edasi

Mais kaubavahetus kahanes

pressiteade nr 76

Kaupade eksport kahanes 2015. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 6% ja import 10%, teatab Statistikaamet. Enim vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade, mehaaniliste masinate ning mineraalsete toodete kaubavahetus.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutas juunis enim mootorikütus

pressiteade nr 75

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta juunis võrreldes maiga -0,2% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -0,1%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi