Tähistame 19.-25. oktoobrini üheskoos maailma statistikapäeva!

Kümne aastaga on ettevõtete arv suurenenud

Statistikablogi
Marielle Borthwick

8. oktoobril tähistatakse Eestis esmakordselt ettevõtjapäeva. Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal ligi 114 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet, mida on 53 000 enam kui kümme aastat tagasi.

Kaart: Majanduslikult aktiivsed Eesti ettevõtted, 2014

Loe edasi

Tarbijahinnaindeks langes neljandat kuud järjest

pressiteade nr 110

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta septembris võrreldes augustiga -0,6% ja võrreldes eelmise aasta septembriga -0,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Eesti rahvastikuprognoos 2040: neli positiivset stsenaariumi

Statistikablogi
Alis Tammur

2014. aastal avaldas Statistikaamet rahvastikuprognoosi aastani 2040, mis kirjeldab rahvastikku praeguste rände- ja sündimustrendide jätkumisel, mis viivad rahvastiku vananemise ja vähenemiseni. Nüüd oleme teemat edasi arendanud ja nelja positiivse stsenaariumi abil analüüsinud, kui palju või vähe peaksid praegused sündimus- ja rändetrendid muutuma, et rahvastik kasvaks ja nooreneks.

Diagramm: Rahvaarv, 2014-2044

Loe edasi

Augustis jaemüügi kasv veidi aeglustus

pressiteade nr 109

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2015. aasta augustis eelmise aasta augustiga võrreldes püsivhindades 8%, teatab Statistikaamet. Kui juulis kasvas jaemüük aastases võrdluses 9%, siis augustis jaemüügi kasv veidi aeglustus.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Augustis tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 108

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta augustis 3% vähem toodangut kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid suurenes mäetööstuses.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Ainult lahkuvad ja mitte keegi ei tule tagasi?

Statistikablogi
Siim Krusell

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli 2014. aastal viimase kümne aasta jooksul mõnda aega välismaal töötanud ja seejärel Eestisse tagasi tulnuid 15–64-aastaste seas 68 500. Kõige rohkem oli välismaal töötanuid 25–34-aastaste hulgas.

Diagramm: Viimase kümne aasta jooksul välismaal elanud ja töötanud inimeste osatähtsus vanuserühmiti, 2014

Loe edasi

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

väljaanne

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahvastiku areng. Population Trends

väljaanne

Kogumiku keskne teema on Eesti rahvastiku arengu ja püsimajäämise seisukohast olulised protsessid, mis määravad rahvastiku arvukuse, koosseisu ja paiknemise. Analüüsitakse loomulikke rahvastikuprotsesse – sündimus, suremus, vananemine. Keskendutakse rände uurimisele, kirjeldades nii sise- kui ka välisrännet. Neile teemadele tuginedes annab kogumik ülevaate Eesti piirkondlikust rahvastikuprognoosist, selle lähtekohtadest ja eeldatavast rahvastikusituatsioonist kuni aastani 2040.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu sooline palgalõhe vähenes

pressiteade nr 106

Naispalgatöötajate brutotunnitasu oli 2014. aasta oktoobris esialgsetel andmetel 23,3% madalam kui meespalgatöötajatel, teatab Statistikaamet. Varasema aastaga võrreldes vähenes sooline palgalõhe 1,5 protsendipunkti.

Diagramm: Nais- ja meespalgatöötajate brutotunnitasude erinevus, 2014

Loe edasi