Nimede statistika

Aprillis tööstustoodangu maht suurenes

pressiteade nr 63

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta aprillis 1% rohkem toodangut kui eelmise aasta aprillis, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes energeetikas ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes mäetööstuses.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Aprillis jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv kiirenes

pressiteade nr 62

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2016. aasta aprillis 2015. aasta aprilliga võrreldes püsivhindades 6%, teatab Statistikaamet. Kui märtsis kasvas müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3%, siis aprillis kasv kiirenes.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Eesti. Arve ja fakte 2016

väljaanne

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri eluvaldkondade arengust. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, haridus, kultuur, tööturg, palk, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, väliskaubandus, turism jms. Põhjalikumalt käsitletakse viimasel aastal toimunut, võrdluseks on esitatud kümne viimase aasta, samuti teiste Euroopa Liidu riikide andmed. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja joonistena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga ja on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ja asjakohast ülevaadet Eesti kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

I kvartalis ehitusmahud suurenesid

pressiteade nr 61

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2016. aasta I kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes Eestis ja välisriikides kokku 3% rohkem, teatab Statistikaamet. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes kasvasid ehitusmahud 5%.

Diagramm: Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2003 – I kvartal 2016

Loe edasi

I kvartalis keskmise brutokuupalga kasv veidi kiirenes

pressiteade nr 60

Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta I kvartalis 1091 eurot ja brutotunnipalk 6,86 eurot, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 8,1% ning brutotunnipalk 7,7%. Keskmise brutokuupalga aastakasv oli veidi kiirem kui eelmises kvartalis.

Diagramm: Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusalati, I kvartal, 2015–2016

Loe edasi

Noppeid ajaloost: piimatoodang

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Noppeid ajaloost: piimatoodang

Loe edasi

Mullu ületas taasiseseisvunud Eestis esmakordselt sisseränne väljarände

pressiteade nr 59

Eestisse rändas 2015. aastal sisse 15 413 inimest ja Eestist välja 13 003 inimest, teatab Statistikaamet. Rändesaldo oli 2410 ja loomulik iive -1336, mis tähendab, et sisseränne kompenseeris negatiivsest loomulikust iibest tingitud rahvaarvu vähenemise.

Diagramm: Sisseränne kodakondsuse järgi, 2015

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks aprillis langes

pressiteade nr 58

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta aprillis võrreldes märtsiga -0,3% ja võrreldes eelmise aasta aprilliga -1,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Kuukeskmine brutotulu ületas mullu esmakordselt 1000 euro piiri

pressiteade nr 57

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2015. aastal 1013 eurot, teatab Statistikaamet. Brutotulu kasv jätkus varasemate aastatega samas tempos ehk 6% aastas.

Kaart: Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu omavalitsusüksustes, 2015

Loe edasi

Müüdud vesiviljelustoodangu maht mullu vähenes

pressiteade nr 56

Eesti vesiviljelusettevõtted müüsid 2015. aastal 795 tonni kaubakala ja -vähki kokku 3,3 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2014. aastaga on müüdud kala- ja vähitoodang vähenenud 8% ja toodangu rahaline väärtus 3%.

Loe edasi