Eesnime Angelina statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Angelina 914 naisel. Angelina on populaarsuselt 199. naisenimi.

Vanim Angelina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Angelina on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Angelina vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,36.

Kõige rohkem on eesnimega Angelina sündinuid mais, kokku 88.

Kõige populaarsem on eesnimi Angelina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,84.