Eesnime Amy statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Amy 20 naisel. Amy on populaarsuselt 1835. naisenimi.

Vanim Amy on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Amy on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Amy vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,79.