Eesnime Boris statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Boris 868 mehel. Boris on populaarsuselt 189. mehenimi.

Vanim Boris on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Boris on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Boris vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,52.

Kõige rohkem on eesnimega Boris sündinuid augustis, kokku 95.

Kõige populaarsem on eesnimi Boris Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,82.