Eesnime Ida statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ida 197 naisel. Ida on populaarsuselt 557. naisenimi.

Vanim Ida on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ida on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Ida vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,89.

Kõige rohkem on eesnimega Ida sündinuid septembris, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Ida Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,41.