Eesnime Ivan statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ivan 3259 mehel. Ivan on populaarsuselt 37. mehenimi.

Vanim Ivan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ivan on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Ivan vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,77.

Kõige rohkem on eesnimega Ivan sündinuid juunis, kokku 352.

Kõige populaarsem on eesnimi Ivan Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,73.