Eesnime Natalja statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Natalja 7373 naisel. Natalja on populaarsuselt 9. naisenimi.

Vanim Natalja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Natalja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Natalja vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 118,27.

Kõige rohkem on eesnimega Natalja sündinuid augustis, kokku 652.

Kõige populaarsem on eesnimi Natalja Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 117,73.