Nime Paavo nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paavo statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paavo 255 mehel. Paavo on populaarsuselt 398. mehenimi.

Vanim Paavo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paavo on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,83.

Kõige rohkem on eesnimega Paavo sündinuid aprillis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,68.