Nime Pilvi nimepäev on 21. november.

Eesnime Pilvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pilvi 354 naisel. Pilvi on populaarsuselt 404. naisenimi.

Vanim Pilvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Pilvi on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Pilvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,22.

Kõige rohkem on eesnimega Pilvi sündinuid juulis, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Pilvi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.