Eesnime Sergei statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sergei 10364 mehel. Sergei on populaarsuselt 3. mehenimi.

Vanim Sergei on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sergei on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Sergei vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 138,65.

Kõige rohkem on eesnimega Sergei sündinuid juulis, kokku 956.

Kõige populaarsem on eesnimi Sergei Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 171,45.