Eesnime Tamara statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tamara 3501 naisel. Tamara on populaarsuselt 25. naisenimi.

Vanim Tamara on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tamara on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Tamara vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 124,32.

Kõige rohkem on eesnimega Tamara sündinuid jaanuaris, kokku 343.

Kõige populaarsem on eesnimi Tamara Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 70,50.