Quarterly Bulletin of Statistics Estonia_3-10

News
Posted on 30 September 2010, 8:00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 104 lk
Ilmus: 30.09.2010

2009. aastal ilmuma hakanud kvartalikiri pakub peamiselt analüütilisi artikleid oluliste ja päevakajaliste teemade kohta ühiskonnas. Igas numbris esitatakse uudisnoppeid — mõne statistikavaldkonna värskeimat infot nii Eesti kui ka teiste riikide kohta.Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhiliste näitajate aegread ning Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka metoodikakäsitlusi.Mõeldud laiale kasutajaskonnale.