Quarterly Bulletin of Statistics Estonia_3-12

News
Posted on 28 September 2012, 8:00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 132 lk
Ilmus: 28.09.2012

Kvartalikiri sisaldab artikleid ühiskonna oluliste ja päevakajaliste teemade kohta eri valdkondadest. Igas numbris on esitatud ka uudisnoppeid – värskeimat statistilist infot nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika ajaloost ja metoodikakäsitlusi. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.