Information Society

News
Posted on 23 December 2010, 8:00

ISBN 978-9985-74-480-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 91 lk
Ilmus: 23.12.2010

Kogumik pakub ülevaadet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest Eesti ettevõtetes ja leibkondades 2010. aastal võrdluses varasematega. Lisaks on esitatud kokkuvõte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori ettevõtete majandustegevusest. Eesti infoühiskonna arengut aitab iseloomustada võrdlus teiste riikidega. Andmestik on esitatud ettevõtete põhitegevusalade ning leibkonna ja isikute tüüpide kaupa. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Informatsioon on antud ülevaadete, diagrammide ja tabelitena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.