Time left until the start of the population and housing census

Indicators of Cultural Industries

News
Posted on 28. December 2012 8:00

ISBN 978-9985-74-518-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 140 lk
Ilmus: 28.12.2012

Kogumik keskendub loomemajandusele. Vaatluse all on kultuurivaldkonna tööhõive ja kultuurisektori majandusnäitajad, aga ka muud loomemajandusega seotud indikaatorid. Eesti statistilisi näitajaid võrreldakse teiste riikide omadega. Info on esitatud ülevaadete, jooniste ja tabelitena. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Kogumik on mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.