Agriculture in Figures 2009

News
Posted on 29 July 2010, 8:00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-482-6

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 56 lk
Ilmus: 29.07.2010

Taskuteatmik esitab majandusnäitajaid põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllumajandusmaa kasutamise, põllukultuuride, viljapuu- ja marjaaedade pinna, nende saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise kohta 2009. aastal. Andmeid võrreldakse ka varasemate aastate omadega. Info on esitatud tabelite ja diagrammidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.