Social Trends 2010

News
Posted on 14 July 2010, 18:00

ISBN 978-9985-74-484-0

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 143 lk
Ilmus: 26.11.2010

Kogumikus on vaatluse all Eesti ühiskonna jaoks aktuaalne teema — rahvastiku vananemine. Analüüsitakse selle mõjusid rahvastiku struktuurile, tööturule ja leibkondade koosseisule ning riigi kulutustele. Vaadeldakse vanemaealiste materiaalset heaolu, hõivatust, tervist ja sotsiaalset sidusust. Analüüsid hõlmavad 55–64-aastaseid ning 65-aastaseid ja vanemaid elanikke. Kogumik sisaldab rahvastikuprognoose aastateks 2020, 2040 ja 2060. Tähelapanu all on ka Eesti võrdlus Euroopa Liidu liikmesriikidega.Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.