Regional Development in Estonia 2012

News
Posted on 30 November 2012, 8:00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-514-4

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 220 lk
Ilmus: 30.11.2012

Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest ning nende piirkondlikest erijoontest. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Kogumikku ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega. Kogumikule on lisatud CD e-väljaandega „Piirkondlik portree Eestist“. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.