Eesti piirkondlik areng 2012

Uudis
Postitatud 30. november 2012, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-514-4

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 220 lk
Ilmus: 30.11.2012

Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest ning nende piirkondlikest erijoontest. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Kogumikku ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega. Kogumikule on lisatud CD e-väljaandega „Piirkondlik portree Eestist“. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!