Time left until the start of the population and housing census

Regional Development in Estonia 2013

News
Posted on 29. November 2013 8:00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-530-4

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 280 lk
Ilmus: 29.11.2013

Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest peamiselt maakondade ja kohalike omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Analüüse ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega. Kogumikule on lisatud CD e-väljaandega „Piirkondlik portree Eestist“. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.