Statistical Yearbook of Estonia 2010

News
Posted on 30 July 2010, 8:00

ISSN 1406-1783
ISBN 978-9985-74-470-3

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 400 lk
Ilmus: 30.07.2010

Aastaraamat koondab olulisema statistilise info, mis aitab mõista Eesti ühiskonnas toimuvat. Kogumik annab ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta 2009. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Info on esitatud tekstide, tabelite, jooniste ja teemakaartidena. Kogumikus on toodud ka võrreldavat statistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht. Trükisele on lisatud CD-ROM, mis pakub statistiliste näitajate pikemaid aegridu ja esitab statistikat ka maakondade ja omavalitsusüksuste kohta. Tarkvarapakett PC-AXIS võimaldab koostada statistika andmebaasi tabelitest uusi tabeleid, opereerida andmetega tabeli sees ja tabelite vahel, esitada andmeid graafiliselt ning teha teemakaarte. CD-ROMil on ka Statistikaameti 2009. aasta tööaruanne.