Quarterly Bulletin of Statistics Estonia_3-11

News
Posted on 30 September 2011, 8:00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 76 lk
Ilmus: 30.09.2011

Kvartalikiri sisaldab peamiselt artikleid ühiskonna oluliste ja päevakajaliste teemade kohta eri valdkondadest. Igas numbris on esitatud ka uudisnoppeid — värskeimat statistilist infot nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhiliste näitajate aegread ning Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka noppeid statistika ajaloost ja metoodikakäsitlusi. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.