Business in Estonia

News
Posted on 25 April 2012, 8:00

ISBN 978-9985-74-515-1

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 72 lk
Ilmus: 25.04.2012

Taskuteatmik annab ülevaate eri tegevusalade ettevõtete käekäigust viimastel aastatel. Esitatakse olulisemad statistilised näitajad ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse, innovaatilisuse ning ettevõtluse rahvusvaheliseks muutumise kohta. Eesti ettevõtlust võrreldakse ka teiste riikide omaga. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud kõigile, kes ettevõtlusega kokku puutuvad.

On 23 February, the phone line of Statistics Estonia’s customer support is open until 12:00 pm. Happy anniversary of the Republic of Estonia!