Ettevõtlus Eestis

Uudis
Postitatud 25. aprill 2012, 8.00

ISBN 978-9985-74-515-1

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 72 lk
Ilmus: 25.04.2012

Taskuteatmik annab ülevaate eri tegevusalade ettevõtete käekäigust viimastel aastatel. Esitatakse olulisemad statistilised näitajad ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse, innovaatilisuse ning ettevõtluse rahvusvaheliseks muutumise kohta. Eesti ettevõtlust võrreldakse ka teiste riikide omaga. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud kõigile, kes ettevõtlusega kokku puutuvad.