Agriculture in Figures 2010

News
Posted on 29 July 2011, 8:00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-497-0

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 29.07.2011

Taskuteatmik annab lühiülevaate Eesti põllumajanduse arengust viimastel aastatel. Vaatluse all on majandusnäitajad, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise jne andmed. Info on esitatud tekstide, tabelite ja diagrammidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.