Time left until the start of the population and housing census

Agriculture in Figures 2011

News
Posted on 30. July 2012 8:00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-516-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 30.07.2012

Taskuteatmik annab lühiülevaate Eesti põllumajanduse arengust viimastel aastatel. Vaatluse all on majandusnäitajad, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise jne andmed. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.