Põllumajandus arvudes 2011

Uudis
Postitatud 30. juuli 2012, 8.00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-516-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 30.07.2012

Taskuteatmik annab lühiülevaate Eesti põllumajanduse arengust viimastel aastatel. Vaatluse all on majandusnäitajad, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise jne andmed. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.