Poverty in Estonia

News
Posted on 26 February 2010, 8:00

ISBN 978-9985-74-483-3

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 200 lk
Ilmus: 26.02.2010
Korrigeeritud: 04.03.2010

Kogumikus analüüsitakse vaesuse suundumusi Eesti ühiskonnas alates taasiseseisvumisest. Antakse ülevaade sellest, kuidas on vaesuse tähendus ja ulatus muutunud ning kes on Eesti ühiskonnas vaesed. Vaadeldakse nii põlvkondlikku kui ka püsivaesust, tuuakse välja vaesuse erinevad mustrid ning materiaalse ilmajäetuse seosed vaesusega. Analüüsitakse majanduslanguse mõju vaesusele võrreldes varasemate majanduslanguse perioodidega. Eraldi vaadeldakse immigrant- ja põlisrahvastiku vaesust ning analüüsitakse nii vaesuse leevendamise võimalusi kui ka sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande meetmeid Eestis. Kogumik valmib koostöös sotsiaalministeeriumiga. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.