Statistical Yearbook of Estonia 2013

News
Posted on 26 July 2013, 8:00

ISSN 1406-1783
ISBN 978-9985-74-526-7

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 436 lk
Ilmus: 26.07.2013
Korrigeeritud: 05.08.2013

Mida tõi Eestile 2012. aasta? Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2012. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest pakub majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja määratluste tähestikuline loend ning sisujuht.