Time left until the start of the population and housing census

Agriculture in Figures 2012

News
Posted on 30. July 2013 8:00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-532-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 30.07.2013

Taskuteatmikust leiab infot Eesti põllumajanduse majandusnäitajate, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise kohta. Hea ülevaate Eesti põllumajanduse arengust annavad võrdlused eelmiste aastatega. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.