Rahvamajanduse arvepidamine

Maakondade majanduspanus elaniku kohta ühtlustub

pressiteade nr 132
Joonise andmeid on muudetud 13.12

Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kogulisandväärtusest 64% loodi 2017. aastal Harjumaal, teatab Statistikaamet. Maakondlikud erinevused SKP-s elaniku kohta on aga vähenemas.

SKP elaniku kohta, 2014 ja 2017

Loe edasi

III kvartalis majanduskasv kiirenes

pressiteade nr 123
Pressiteadet on parandatud 30.11.2018. Palume lugeda õigeks punasega märgitud arv.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2018. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 4,2%, teatab Statistikaamet.

Tegevusalade panus SKP kasvu, III kvartal 2018

Loe edasi

II kvartalis majanduskasv kiirenes

pressiteade nr 92

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2018. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 3,7%, teatab Statistikaamet.

Aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2014‒2018

Loe edasi

Eesti majanduskasv kiirenes märgatavalt

artikkel
Robert Müürsepp

Varasematel aastatel vedas Eesti majanduskasvu sisetarbimine. 2017. aastal tulenes kasv aga juba mitmest valdkonnast. Eesti majanduskasv oli üks kiiremaid Euroopa Liidus. Pärast aastaid kestnud langust hakkasid paranenud majanduskliimas suurenema ka investeeringud, mis ilmestasid ettevõtjate positiivset meelestatust tuleviku suhtes.

SKP aheldatud väärtuse muutus, 2010‒2017

Loe edasi

I kvartalis majanduskasv aeglustus

pressiteade nr 62

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2018. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 3,6%, teatab Statistikaamet.

Aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2014‒2018

Loe edasi

2017. aastal kiirenes Eesti majanduskasv

pressiteade nr 21

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9%, teatab Statistikaamet. 2017. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2016. aasta IV kvartaliga võrreldes 5,0%.

Panus SKP kasvu tegevusala järgi, IV kvartal 2017

Loe edasi

Teenindussektori osatähtsus on kasvanud kõigis maakondades

pressiteade nr 134

Enamik ehk 64% Eesti majanduse lisandväärtusest loodi 2016. aastal Harjumaal, teatab Statistikaamet. Endiselt kasvab teenindussektori osatähtsus, mis suurenes enamikus maakondades üle 2 protsendipunkti.

Eesti SKP maakonna järgi, 2016

Loe edasi

III kvartalis majanduskasv jätkus

pressiteade nr 125

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 4,2%, teatab Statistikaamet.

Panus SKP kasvu tegevusala järgi, III kvartal 2017

Loe edasi

Majanduskasv kiirenes II kvartalis veelgi

pressiteade nr 93

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 5,7%, teatab Statistikaamet.

Tegevusala panus SKP kasvu, II kvartal 2017

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 71)
Annika Laarmaa

2016. aasta teises pooles tugevnes Eesti majanduskasv, sisemajanduse koguprodukti suurenemisse panustas enamik tegevusalasid. Samuti suurenes nii sise- kui ka välisnõudlus. Kuigi sisenõudlust pidurdas ikka veel investeeringute langus, püsisid eratarbimiskulutused suured.

Väljaande kaas

Loe edasi