Palgalõhe

Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust tegevusala põhigruppide järgi. Palgalõhe teada saamiseks lahutatakse meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk ja saadud summa jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga.

Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

17,7 %
2022
Meeste keskmine brutotunnipalk 10,0 eurot
9,9%
2021
Naiste keskmine brutotunnipalk 8,5 eurot
10,4%
2021
Sooline palgalõhe | 2014–2021
Sooline palgalõhe | 2014 – 2021
Ühik: eurot
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meestöötajate keskmine brutotunnipalk 6,4 7,0 7,6 7,9 7,9 8,6 9,1 10,0
Naistöötajate keskmine brutotunnipalk 4,9 5,4 6,0 6,3 6,5 7,1 7,7 8,5

Palgalõhe | 2015 – 2022
Ühik: %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Palgalõhe 22,2 20,9 20,9 18,0 17,1 15,6 14,9 17,7