Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Palgalõhe

Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust tegevusala põhigruppide järgi. Palgalõhe teada saamiseks lahutatakse meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk ja saadud summa jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga.

Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

15,6 %
2020
Meeste keskmine brutotunnipalk 9,1 eurot
6,6%
2020
Naiste keskmine brutotunnipalk 7,7 eurot
8,5%
2020
Sooline palgalõhe | 2013–2020
Sooline palgalõhe | 2013 – 2020
Ühik: eurot
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meestöötajate keskmine brutotunnipalk, eurot 6,1 6,4 7,0 7,6 7,9 7,9 8,6 9,1
Naistöötajate keskmine brutotunnipalk, eurot 4,6 4,9 5,4 6,0 6,3 6,5 7,1 7,7

Palgalõhe | 2013 – 2020
Ühik: %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Palgalõhe 24,8 23,5 22,2 20,9 20,9 18,0 17,1 15,6

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!