Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Kiirstatistika

Statistikaamet avaldab kiirstatistikat ühiskonnale oluliste teemade kohta.   

Sellele lehele on koondatud andmed selle kohta, kuidas võivad või võisid erinevad valdkonnad Ukraina sõjast ja COVID-19 viirusest tingitud eriolukorrast mõjutatud olla.

Uuendame andmeid Ukraina kodanike kohta Eesti tööturul, jätkuvalt uuendame ka surmade kiirstatistikat.

COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra ajal kogutud liikumisanalüüsi tulemusi ning tööturu ja ettevõtete kiirstatistikat enam ei uuendata, aga andmetega saab ka edaspidi tutvuda.Küsimuste korral palume pöörduda statistikaameti klienditoe poole stat [at] stat.ee.
 

 
    Ukrainlased Eesti tööturul


Statistikaamet uurib sotsiaalministeeriumi tellimusel, millise töö on ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikud ja teistel alustel riigis viibivad Ukraina kodanikud endale leidnud.

 
    Surmade kiirstatistika


Interaktiivsel joonisel on välja toodud surmade arv nädalate kaupa alates 2010. aastast.

 
    Liikumisanalüüs (2019–2020)


Statistikaamet monitoorib koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

 
    Tööturu kiirstatistika (2019–2020)


Interaktiivsetel joonistel kuvatakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu olukorrast.

 
    Ettevõtete kiirstatistika (2019–2020)


Interaktiivsetel joonistel antakse käibedeklaratsiooni (KMD) andmete põhjal ülevaade ettevõtluse olukorrast. Hõlmatud on käibemaksukohustuslikud äriühingud ja FIE-d, kes on esitanud käibedeklaratsiooni.