Õpetajate elukaar aastatel 2015–2022

Kuidas püsivad õpetajad õpetajatööl ning millal ja millistele ametikohtadele sealt edasi liigutakse? Kuhu kaovad noored õpetajad? Just nendele küsimustele otsisime vastust 2022. aasta kevadel-suvel läbi viidud tellimustöös.

Analüüsi käigus vaadati 2019. aastal õpetajana töötanud inimeste karjääriteed ning muutusi selles. Erilist tähelepanu pöörati noortele, kes alles õpetajatööd alustasid.

Huvitav fakt

Õpetajana töötavad noored püsisid nii ühe kui ka kahe aasta jooksul oma töökohal stabiilsemalt kui muudes ametites töötavad noored. Kolme aasta järel oli endiselt samal töökohal 60% õpetajatest, kuid vaid pooled muud ametit pidanud noortest. Seega on näha, et töökohtade vahetamine on omane noortele üldiselt ja õpetajad ei paista siin kuidagi negatiivselt silma.

Loe raportit: Õpetajate elukaar aastatel 2015–2022

Blogi: https://www.stat.ee/et/uudised/kuhu-kaovad-noored-opetajad

Tellija:

Heateo haridusfond

Andmeallikas:

Eesti hariduse infosüsteem, maksu- ja tolliamet

Teostaja:

Kadri Rootalu