Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -5,8 %
2022 SEPTEMBER
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -4,0 %
2022 OKTOOBER
Kaubandusettevõtete müügitulu 9,04 miljardit eurot
30,1%
2022 III KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,57 miljardit eurot
14,4%
2022 III KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 6,16 miljardit eurot
37,7%
2022 III KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 18,0 %
2022 III KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -3,9 %
2022 III KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -1,9 %
2022 III KVARTAL
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | IV kvartal 2013 – III kvartal 2022
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | III kvartal 2021 – III kvartal 2022
III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv 92 898,0 91 743,0 92 794,0 94 610,0 96 525,0
Müügitulu, miljonit eurot 6 949,1 7 431,9 7 602,1 8 918,9 9 044,1
Kaupade jaemüük, miljonit eurot 2 243,6 2 340,8 2 165,7 2 526,7 2 567,0
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 4 471,6 4 824,1 5 172,6 6 097,2 6 158,9
Kulud kokku, miljonit eurot 6 614,8 7 077,1 7 330,6 8 600,2 8 691,5
Kaubanduslik juurdehindlus, % 21,0 21,0 18,0 18,0 18,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 36,0 37,0 38,0 36,0 38,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | III kvartal 2021 – III kvartal 2022
Ühik: %
III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022
Kaubad kokku 4,3 1,6 -11,7 9,2 -1,9
Toiduained, joogid ja tubakatooted -0,6 2,0 -10,6 9,3 -1,7
Toiduained -2,3 4,0 -10,2 5,2 -3,4
Alkoholjoogid ja tubakatooted 4,0 -3,2 -12,4 21,6 3,3
Tööstuskaubad 6,8 1,2 -12,2 9,0 -1,8
Valmisrõivad, jalatsid, riie 25,8 -5,4 -24,2 38,5 -1,7
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 9,2 -9,9 -3,2 7,9 3,8
Muud kaubad 2,8 8,8 -13,5 6,6 -5,3

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | III kvartal 2021 – III kvartal 2022
Ühik: %
III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022
Kaubad kokku 11,8 9,2 7,4 2,1 -3,9
Toiduained, joogid ja tubakatooted 3,3 3,2 1,0 -0,9 -2,0
Toiduained 3,0 2,1 -0,8 -4,0 -5,1
Alkoholjoogid ja tubakatooted 4,1 6,3 5,2 7,2 6,5
Tööstuskaubad 16,3 11,9 10,7 3,4 -4,9
Valmisrõivad, jalatsid, riie 18,8 18,5 22,6 24,8 -2,4
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 20,7 10,3 7,9 2,7 -2,3
Muud kaubad 14,9 13,8 12,2 3,2 -5,0

8. detsembril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!