Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -8,2 %
2023 VEEBRUAR
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -6,3 %
2023 VEEBRUAR
Kaubandusettevõtete müügitulu 8,87 miljardit eurot
19,3%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,61 miljardit eurot
11,4%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 5,94 miljardit eurot
23,0%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 19,0 %
2022 IV KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -6,0 %
2022 IV KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,6 %
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | IV kvartal 2013 – III kvartal 2022
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv 91 743,0 92 794,0 94 610,0 96 525,0 93 304,0
Müügitulu, miljonit eurot 7 431,9 7 602,1 8 918,9 9 044,1 8 867,2
Kaupade jaemüük, miljonit eurot 2 340,8 2 165,7 2 526,7 2 567,0 2 606,9
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 4 824,1 5 172,6 6 097,2 6 158,9 5 935,6
Kulud kokku, miljonit eurot 7 077,1 7 330,6 8 600,2 8 691,5 8 512,7
Kaubanduslik juurdehindlus, % 21,0 18,0 18,0 18,0 19,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 37,0 38,0 36,0 38,0 40,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: %
IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kaubad kokku 1,6 -11,7 9,2 -1,9 -0,6
Toiduained, joogid ja tubakatooted 2,0 -10,6 9,3 -1,7 -3,0
Toiduained 4,0 -10,2 5,2 -3,4 -2,2
Alkoholjoogid ja tubakatooted -3,2 -12,4 21,6 3,3 -5,1
Tööstuskaubad 1,2 -12,2 9,0 -1,8 0,8
Valmisrõivad, jalatsid, riie -5,4 -24,2 38,5 -1,7 2,8
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus -9,9 -3,2 7,9 3,8 -6,8
Muud kaubad 8,8 -13,5 6,6 -5,3 4,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: %
IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kaubad kokku 9,2 7,4 2,1 -3,9 -6,0
Toiduained, joogid ja tubakatooted 3,2 1,0 -0,9 -2,0 -6,7
Toiduained 2,1 -0,8 -4,0 -5,1 -10,7
Alkoholjoogid ja tubakatooted 6,3 5,2 7,2 6,5 4,3
Tööstuskaubad 11,9 10,7 3,4 -4,9 -5,2
Valmisrõivad, jalatsid, riie 18,5 22,6 24,8 -2,4 6,0
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 10,3 7,9 2,7 -2,3 1,1
Muud kaubad 13,8 12,2 3,2 -5,0 -9,2