Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -3,2 %
2022 JUUNI
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -1,0 %
2022 JUUNI
Kaubandusettevõtete müügitulu 7,60 miljardit eurot
32,3%
2022 I KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,17 miljardit eurot
19,1%
2022 I KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 5,17 miljardit eurot
39,6%
2022 I KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 18,0 %
2022 I KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8 %
2022 I KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -10,6 %
2022 I KVARTAL
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | II kvartal 2013 – I kvartal 2022
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | I kvartal 2021 – I kvartal 2022
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv 90 975,0 92 752,0 92 898,0 91 743,0 92 794,0
Müügitulu, miljonit eurot 5 744,0 6 613,6 6 949,1 7 431,9 7 602,1
Kaupade jaemüük, miljonit eurot 1 818,4 2 117,7 2 243,6 2 340,8 2 165,7
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 3 705,4 4 273,3 4 471,6 4 824,1 5 172,6
Kulud kokku, miljonit eurot 5 593,7 6 240,7 6 614,8 7 077,1 7 330,6
Kaubanduslik juurdehindlus, % 20,0 23,0 21,0 21,0 18,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 42,0 37,0 36,0 37,0 38,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | I kvartal 2021 – I kvartal 2022
Ühik: %
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022
Kaubad kokku -10,0 15,0 4,3 1,6 -11,7
Toiduained, joogid ja tubakatooted -9,0 11,0 -0,6 2,0 -10,6
Toiduained -8,0 9,0 -2,3 4,0 -10,2
Alkoholjoogid ja tubakatooted -11,0 19,0 4,0 -3,2 -12,4
Tööstuskaubad -11,0 17,0 6,8 1,2 -12,2
Valmisrõivad, jalatsid, riie -27,0 36,0 25,8 -5,4 -24,2
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus -1,0 13,0 9,2 -9,9 -3,2
Muud kaubad -12,0 16,0 2,8 8,8 -13,5

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | I kvartal 2021 – I kvartal 2022
Ühik: %
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022
Kaubad kokku 2,0 17,0 11,8 9,2 7,4
Toiduained, joogid ja tubakatooted 1,0 5,0 3,3 3,2 1,0
Toiduained 1,0 5,0 3,0 2,1 -0,8
Alkoholjoogid ja tubakatooted 3,0 3,0 4,1 6,3 5,2
Tööstuskaubad 3,0 25,0 16,3 11,9 10,7
Valmisrõivad, jalatsid, riie -12,0 34,0 18,8 18,5 22,6
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus -5,0 34,0 20,7 10,3 7,9
Muud kaubad 8,0 21,0 14,9 13,8 12,2