Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Tööhõive määr

Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.

Tööhõive määr 66,7 %
2020
Tööhõive määr (kvartal) 67,4 %
III KVARTAL 2021
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2008–2020
15-74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | 2018 – 2020
Ühik: %
2018 2019 2020
Võru maakond 62,7 59,4 59,0
Viljandi maakond 63,6 63,1 61,5
Saare maakond 67,8 65,5 69,6
Rapla maakond 66,7 66,1 67,0
Pärnu maakond 65,6 64,3 64,5
Põlva maakond 60,9 54,9 52,6
Lääne-Viru maakond 60,0 61,6 61,5
Lääne maakond 65,1 62,1 64,0
Järva maakond 62,8 63,2 62,6
Jõgeva maakond 58,7 62,9 62,7
Ida-Viru maakond 56,8 57,6 54,6
Hiiu maakond 65,7 63,0 62,2
Harju maakond 73,9 74,8 71,9
Valga maakond 56,4 61,8 61,5
Tartu maakond 70,2 69,8 68,4

15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2008 – 2020
Ühik: %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naised 58,80 55,70 53,80 56,20 57,80 58,70 59,10 61,30 62,00 63,60 64,10 64,60 63,30
Mehed 67,90 59,40 56,80 62,30 64,20 65,80 67,30 69,30 69,60 71,60 72,30 72,50 70,30

Tööhõive määr kvartalid | III kvartal 2018 – III kvartal 2021
Ühik: %
Naised Mehed
III kvartal 2018 64,60 72,10
IV kvartal 2018 64,30 74,20
I kvartal 2019 63,60 71,50
II kvartal 2019 64,10 72,30
III kvartal 2019 64,90 73,40
IV kvartal 2019 65,70 72,80
I kvartal 2020 65,10 71,20
II kvartal 2020 61,20 69,80
III kvartal 2020 62,50 70,30
IV kvartal 2020 64,20 69,90
I kvartal 2021 63,10 68,80
II kvartal 2021 62,70 69,10
III kvartal 2021 64,60 70,40

Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund (kvartalid) Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!