Tööhõive määr

Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.

Tööhõive määr 69,2 %
2022
Tööhõive määr (kvartal) 69,2 %
1%
2023 II KVARTAL
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2010–2022
15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | 2020 – 2022
Ühik: %
2020 2021 2022
Harju maakond 71,9 71,5 74,3
Hiiu maakond 62,2 71,6 70,8
Ida-Viru maakond 54,6 56,1 54,9
Jõgeva maakond 62,7 61,2 60,7
Järva maakond 62,6 60,0 64,9
Lääne maakond 64,0 63,8 70,5
Lääne-Viru maakond 61,5 62,2 60,7
Põlva maakond 52,6 56,2 58,2
Pärnu maakond 64,5 67,7 70,7
Rapla maakond 67,0 61,6 66,3
Saare maakond 69,6 63,7 70,5
Tartu maakond 68,4 67,9 71,5
Valga maakond 61,5 56,9 53,8
Viljandi maakond 61,5 62,8 70,4
Võru maakond 59,0 61,3 63,3

15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2010 – 2022
Ühik: %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mehed 56,8 62,3 64,2 65,8 67,3 69,3 69,6 71,6 72,3 72,5 70,3 69,5 71,6
Naised 53,8 56,2 57,8 58,7 59,1 61,3 62,0 63,6 64,1 64,6 63,3 64,0 67,0

Tööhõive määr kvartalid | II kvartal 2020 – II kvartal 2023
Ühik: %
Mehed Naised
II kvartal 2020 69,8 61,2
III kvartal 2020 70,3 62,5
IV kvartal 2020 69,9 64,2
I kvartal 2021 68,8 63,1
II kvartal 2021 69,1 62,7
III kvartal 2021 70,4 64,6
IV kvartal 2021 69,7 65,6
I kvartal 2022 71,6 66,5
II kvartal 2022 70,6 67,1
III kvartal 2022 72,2 67,0
IV kvartal 2022 72,0 67,3
I kvartal 2023 71,0 67,9
II kvartal 2023 71,4 67,1

Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund (kvartalid) Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi