Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Siit leiad statistikaameti kohtumised lobistidega.

Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi
17.03.2023

Eesti Konjunktuuriinstituudi tulevik ja statistikatöödeks vajalike väljundite katkematu tootmise küsimused. Kohtumine toimus Urmet Lee initsiatiivil.

Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Urmet Lee (peadirektor)
Perioodil 01.04.2023-30.06.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.
Perioodil 01.07.2023-30.09.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.
13.11.2023 Väike- ja keskmiste ettevõtete statistika ja juhtimislaua loomine.

Marina Kaas, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA), Mait Ruut, EVEA

Kaido Paabusk (peadirektori asetäitja)
23.11.2023

Koostöö privaatsustehnoloogiate valdkonnas.

Oliver Väärtnõu, Cybernetica Kaido Paabusk (peadirektori asetäitja)
9.01.2024

Cyberneticaga kohtumine arutamaks privaatsustehnoloogiate kasutasemise võimalikkust riiklikus statistikas

Dan Bogdanov, Aiko Adamson, Birgit Vahing

Kaido Paabusk, Margus Matt, Terje Trasberg

7.03.2024

Kohtumine AKKADIANiga, tundsid huvi meie eksperimentaalstatistika tiimi tegevuse vastu ja et milliseid andmeid ja oskusi meil majas on. Arutasime võimalikke koostöövõimalusi nende projektides.

Eneli Mikko, AKKADIAN

Liina Osila, Marre Karu

12.03.2024

Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga kohtumine halduskoormuse teemal, kus andsime ka ülevaate 2023. aasta tegevustest ning selle aasta plaanidest. Kohtumine toimus meie initsiatiivil.

Mait Palts , Marko Udras

Urmet Lee, Kaido Paabusk

27.03.2024

Tartu Ülikooli mobiilsuslaboriga kohtumine mobiilsideandmete teadustöös kasutamise kohta

Anto Aasa, Age Poom

Kaido Paabusk, Liina Osila, Margus Matt, Terje Trasberg

27.03.2024

Cyberneticaga kohtumine nende poolt pakutavate privaatsustehnoloogiate lahendustest

Aiko Adamson, Birgit Vahing

Urmet Lee, Kaido Paabusk, Liina Osila, Margus Matt, Terje Trasberg
27.03.2024

Positiumiga kohtumine nende tegevustest ülevaate saamiseks mobiilsideandmete töötlemisel

Erki Saluveer, Margus Tiru

Urmet Lee, Kaido Paabusk, Liina Osila, Margus Matt, Terje Trasberg