Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Lobitegevus

Perioodil 1.04.–30.06.2022 kohtumisi lobitegijatega ei toimunud.

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.