Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Siit leiad statistikaameti kohtumised lobistidega.

Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi
17.03.2023

Eesti Konjunktuuriinstituudi tulevik ja statistikatöödeks vajalike väljundite katkematu tootmise küsimused. Kohtumine toimus Urmet Lee initsiatiivil.

Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Urmet Lee (peadirektor)
Perioodil 01.04.2023-30.06.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.
Perioodil 01.07.2023-30.09.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.