Jäätmed ja ringmajandus

Maailmas toodetakse rohkem kui jõutakse tarbida. Pidevalt kasvav jäätmete hulk tekitab kõikjal probleeme. Prügimäele jõuavad ka esemed, mida saaks taaskasutada või ümber töötada. Ohtlike jäätmete ladestamine mõjutab pinnase, joogivee ja õhu kvaliteeti. Järjest enam tuleb tähelepanu pöörata jäätmete ja mitmesuguste materjalide õigele sorteerimisele, koguste vähendamisele ning korduvale kasutamisele, et säästa loodusvarasid ja keskkonda.

Jäätmestatistikast saab teada, kui palju

  • tekib Eestis igal aastal prügi;
  • jäätmetest ladustatakse prügilates
  • jäätmetest võetakse taaskasutusse;
  • jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks;
  • tekib olmejäätmeid ühe elaniku kohta.

Jäätmestatistika andmeid on vaja jäätmekäitluse korraldamiseks ja jäätmekäitluse arendamiseks riigis. Ülevaade jäätmete kasutamisest aitab tõsta keskkonnateadlikkust.

Jäätmeteke 16,70 miljonit tonni
-17,4%
2020
Ohtlike jäätmete teke 1,68 miljonit tonni
-79,5%
2020
Jäätmete ladestamine prügilatesse 5,99 miljonit tonni
-20,2%
2020
Jäätmete põletamine energiatootmiseks 339,9 tuhat tonni
2020
Jäätmete taaskasutus 10,53 miljonit tonni
8,7%
2020
Olmejäätmete teke 509 tuhat tonni
3,9%
2020
Olmejäätmete teke elaniku kohta 383,0 kg
3,8%
2020
Olmejäätmete ringlussevõtu määr 28,9 %
2020
Ohtlike jäätmete taaskasutuse määr 38,8 tuhat tonni
2020
Jäätmeteke | 2013–2021
Olmejäätmete teke elaniku kohta | 2012–2020
Jäätmete ladestamine prügilasse | 2012–2020
Jäätmete käitlemine | 2012 – 2020
Ühik: tuhat tonni
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jäätmete taaskasutus 13 147 11 693 8 059 9 390 7 834 9 606 9 547 9 688 10 528

Blogi

Rohepöördega ei saa oodata

Rohepööre ei ole teisejärguline teema, mille saab kõrvale heita, kuni koroonakriis, inflatsioon ja Ukraina sõda lahenduse leiavad. Rohepöördega tuleb tegeleda nüüd ja praegu, leidsid Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, Tartu ülikooli professor Aveliina Helm, Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo ja Statistikaameti keskkonnastatistika juht Kaia Oras Arvamusfestivalil statistikaameti korraldatud arutelus.
Loe edasi 19. august 2022
Blogi

Jäätmekäitluses keerleb suures plaanis kõik ikka põlevkivi ümber

Põlevkivitööstuses toimuvatest arengutest sõltub, kas Eestis tekkivate jäätmete kogused, nende taaskasutamine ja prügilatesse ladestamine kasvab või kahaneb. Viimastel aastatel on trend jäätmete tekke languse suunas. Arenguid jäätmemaailmas kirjeldab peamiselt 2020. aasta andmete põhjal statistikaameti juhtivanalüütik Eda Grüner.
Loe edasi 15. detsember 2021
Blogi

Kuhu liigud, Eesti prügi?

Iga eestlane tekitab ühes aastas keskmiselt 390 kilo olmejäätmeid. Kiiduväärt on, et paljude teiste Euroopa riikide elanikega võrreldes oleme küll suhteliselt kasinad prügitekitajad, ent olmejäätmete tekkivad kogused suurenevad Eestis siiski iga aastaga.
Loe edasi 20. september 2019

8. detsembril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!