Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on seatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk eri maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • milline on töötajate tunnitasu ametiala, tegevusala, haridustaseme, vanuserühma, tööstaaži ja lepinguliigi järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja kui suur on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 873 eurot
12,4%
2023 II KVARTAL
Mediaanpalk 1 524,0 eurot
12,6%
2023 II KVARTAL
Keskmine brutokuupalk 1 685 eurot
8,9%
2022
14,9 %
2021
Hõivatud ametikohtade arv 606 054
-2,9%
2023 II KVARTAL
Vabade ametikohtade arv 11 080
-16,9%
2023 II KVARTAL
Keskmine brutokuupalk | I kvartal 2021 – II kvartal 2023
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 406 1 476 1 463 1 548 1 536 1 667 1 641 1 735 1 741 1 873

Mediaanpalk | I kvartal 2021 – II kvartal 2023
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kokku – kõik tegevusalad 1 158 1 199 1 200 1 270 1 240 1 354 1 349 1 429 1 424 1 524

Uudis

Vabu ametikohti oli teises kvartalis üle 11 000

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta teises kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 11 079 vaba ametikohta, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Tööandja algatusel lahkus ametist üle 6000 inimese.
Loe edasi 5. september 2023
Uudis

Vabu ametikohti oli esimeses kvartalis üle 11 000

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta esimeses kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 11 461 vaba ametikohta, mida on 12% vähem kui mullu samal ajal. Tööandja algatusel lahkus ametist üle 6000 inimese.
Loe edasi 6. juuni 2023