Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on seatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk eri maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • milline on töötajate tunnitasu ametiala, tegevusala, haridustaseme, vanuserühma, tööstaaži ja lepinguliigi järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja kui suur on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 904 eurot
9,7%
IV KVARTAL 2023
Mediaanpalk 1 578,0 eurot
10,4%
IV KVARTAL 2023
Keskmine brutokuupalk 1 832 eurot
11,4%
2023
13,1 %
2023
Hõivatud ametikohtade arv 594 929
-4,0%
IV KVARTAL 2023
Vabade ametikohtade arv 9 199
-18,5%
IV KVARTAL 2023
Keskmine brutokuupalk | I kvartal 2021 – IV kvartal 2023
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 406 1 476 1 463 1 548 1 536 1 666 1 641 1 735 1 741 1 872 1 812 1 904

Mediaanpalk | I kvartal 2021 – IV kvartal 2023
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Kokku – kõik tegevusalad 1 158 1 199 1 200 1 270 1 240 1 354 1 349 1 429 1 424 1 524 1 500 1 578

Uudis

Vabu ametikohti oli 2023. aasta neljandas kvartalis 9199

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta neljandas kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 9199 vaba ametikohta, mida on 18,5% vähem kui eelneval aastal samal perioodil. Tööandja algatusel lahkus ametist pisut üle 7000 inimese.
Loe edasi 11. märts 2024
Blogi

Statistikaameti andmekool #5: Kes tahab teenida naiste palka?

Võrdse palga päev tähistab hetke, mil keskmine töötav Eesti naine teenib välja sama palga, mille keskmine Eesti mees teenis eelmise aasta 31. detsembriks. Seekord langes see hetk 5. märtsile ehk Eesti naistel kulus meeste aastapalga teenimiseks enam kui kaks kuud kauem. Sel puhul vaatame täpsemalt, mida teab statistikaamet meeste ja naiste palkade kohta ning kuidas arvutatakse seda kurikuulsat palgalõhe näitajat.
Loe edasi 6. märts 2024

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!