Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Üldharidus

Koolitee algus on lapse elus suur muutus. Öeldakse ju, et õppimine on lapse töö. Peale teadmiste omandatakse koolis ka oskusi ja kogemusi käitumisreeglitest sotsiaalsete oskuste ning ettevõtlikkuseni. Kool kujundab isiksust ja maailmas hakkamasaamise oskust. Koolikohustus on Seadusega on määratud koolikohustus kuni 17-aastaseks saamise või põhihariduse omandamiseni.

Üldharidusstatistikast saab teada, kui palju on

  • Eestis üldhariduskoole;
  • üldhariduskoolides õpilasi;
  • keskmiselt õpilasi klassis;
  • esimesse klassi astujaid;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid;
  • täiskasvanute gümnaasiumeid;
  • erivajadusega õpilaste õppeasutusi.

Üldharidusstatistikat avaldame nii koolitüübi, õpilaste maakondliku jaotuse, emakeele kui ka kooliastme alusel. Üldharidusstatistikat on vaja haridussüsteemile hinnangu andmiseks ja koolihariduse planeerimiseks.

Üldhariduskoolide arv 518
-0,2%
2019
Õpilaste arv üldhariduse statsionaarses õppes 153 tuhat
1,3%
2019
Põhikooli statsionaarse õppe lõpetajad 11 884
2,4%
2019
Gümnaasiumi statsionaarse õppe lõpetajad 6 846
7,2%
2019
1. klassi õpilaste arv 14,1 tuhat
-5,4%
2019
Üldhariduskoolide õpetajate arv 15 843
2,4%
2019
Täiskasvanute gümnaasiumid 14
-6,7%
2019
Õpilaste arv üldhariduskoolides | 2010 - 2019
Üldhariduskoolide õpetajad vanuse ja soo järgi | 2019