Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevuse eesmärk on saada uusi teadmisi või seniseid uudselt rakendada. Näiteks on see uue toote või tööprotsessi täiustamine. Teadus- ja arendustegevus lõpeb, kui põhitoode on välja arendatud ja tähelepanu suunatakse tootmise planeerimisele või turu laiendamisele. Teadus- ja arendustegevuse põhitunnused on uudsus, loomingulisus, selgusetus, süsteemsus ja ülekantavus.

Uudsus tähendab, et avastatakse midagi uut. Ülikoolides ja teadusasutustes tehakse selleks uuringuid. Ettevõtluses peetakse uudsuse all silmas uusi avastusi ja tehnoloogiaid, mida varem ei ole selles valdkonnas või majandusharus kasutatud. Loomingulisus tähistab uusi käsitlusi ja ideid, mis täiendavad olemasolevaid teadmisi. Loomingulisuse nõude täitmiseks on kindlasti vaja ka teadlaste panust.

Teadus- ja arendustöödele on alati omane teatav selgusetus, sest tihti on raske hinnata, milline on lõpptulemus, tööks kuluv aeg või tulu. Uurimistöö tulemusi peab saama üle kanda praktikasse ning teistel teadlastel peab olema võimalik neid korrata järgmistes teadus- ja arendusprojektides. Seejuures eeldatakse süsteemsust: protsess ja tulemused peavad alati olema dokumenteeritud.

Teadus- ja arendustegevuse statistikast saab teada,

  • kui suured on investeeringud teadus- ja arendustegevusse;
  • kui palju on riik rahastanud teadus- ja arendustegevust.

Statistika alusel saab hinnata teadus- ja arendustegevuse mahtu teadusasutustes ja ettevõtetes ning seda riiklikult kavandada ja seirata.

Kulutused teadus- ja arendustegevusele 550,96 miljonit eurot
14,57%
2021
Alusuuringutele tehtud kulutused 105,39 miljonit eurot
13,76%
2021
Rakendusuuringutele tehtud kulutused 174,65 miljonit eurot
20,74%
2021
Katse- ja arendustöödele tehtud kulutused 270,92 miljonit eurot
11,21%
2021
Riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele 203,76 miljonit eurot
14,56%
2021
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,8 %
2021
Teadlaste ja inseneride sooline jaotus | 2012–2021
Kulutused kokku ning riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele | 2007–2021
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s | 2007–2021
Blogi

Teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutuste maht kasvab hoogsalt

2021. aastal oli teadus- ja arendustegevuse (T&A) kulutuste maht 551 miljonit eurot, mis on 15% enam kui aasta varem. Ettevõtlussektori panus T&A tegevusse oli märkimisväärne. Eelmise aasta arenguid teadus- ja arendustegevuses tutvustab statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson.
Loe edasi 7. detsember 2022
Uudis

Eesti teadus- ja arendustegevusele annab hoogu ettevõtlussektor

Statistikaameti andmetel kulutati Eestis 2019. aastal teadus- ja arendustegevusele 453 miljonit eurot ehk lausa 24% enam kui aasta varem. Teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal sisemajanduse koguproduktist moodustas 1,61%, mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja.
Loe edasi 2. detsember 2020

8. detsembril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!