Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevuse eesmärk on saada uusi teadmisi või seniseid uudselt rakendada. Näiteks on see uue toote või tööprotsessi täiustamine. Teadus- ja arendustegevus lõpeb, kui põhitoode on välja arendatud ja tähelepanu suunatakse tootmise planeerimisele või turu laiendamisele. Teadus- ja arendustegevuse põhitunnused on uudsus, loomingulisus, selgusetus, süsteemsus ja ülekantavus.

Uudsus tähendab, et avastatakse midagi uut. Ülikoolides ja teadusasutustes tehakse selleks uuringuid. Ettevõtluses peetakse uudsuse all silmas uusi avastusi ja tehnoloogiaid, mida varem ei ole selles valdkonnas või majandusharus kasutatud. Loomingulisus tähistab uusi käsitlusi ja ideid, mis täiendavad olemasolevaid teadmisi. Loomingulisuse nõude täitmiseks on kindlasti vaja ka teadlaste panust.

Teadus- ja arendustöödele on alati omane teatav selgusetus, sest tihti on raske hinnata, milline on lõpptulemus, tööks kuluv aeg või tulu. Uurimistöö tulemusi peab saama üle kanda praktikasse ning teistel teadlastel peab olema võimalik neid korrata järgmistes teadus- ja arendusprojektides. Seejuures eeldatakse süsteemsust: protsess ja tulemused peavad alati olema dokumenteeritud.

Teadus- ja arendustegevuse statistikast saab teada,

  • kui suured on investeeringud teadus- ja arendustegevusse;
  • kui palju on riik rahastanud teadus- ja arendustegevust.

Statistika alusel saab hinnata teadus- ja arendustegevuse mahtu teadusasutustes ja ettevõtetes ning seda riiklikult kavandada ja seirata.

Kulutused teadus- ja arendustegevusele 480,89 miljonit eurot
6,16%
2020
Alusuuringutele tehtud kulutused 92,64 miljonit eurot
-14,76%
2020
Rakendusuuringutele tehtud kulutused 144,65 miljonit eurot
8,53%
2020
Katse- ja arendustöödele tehtud kulutused 243,61 miljonit eurot
15,44%
2020
Riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele 177,87 miljonit eurot
5,48%
2020
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,8 %
2020
Teadlaste ja inseneride sooline jaotus | 2012–2020
Kulutused kokku ning riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele | 2007–2020
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s | 2006–2020
Uudis

Eesti teadus- ja arendustegevusele annab hoogu ettevõtlussektor

Statistikaameti andmetel kulutati Eestis 2019. aastal teadus- ja arendustegevusele 453 miljonit eurot ehk lausa 24% enam kui aasta varem. Teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal sisemajanduse koguproduktist moodustas 1,61%, mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja.
Loe edasi 2. detsember 2020