3. Tervis ja heaolu

Üleilmne eesmärk „Tervis ja heaolu“ keskendub tervise kvaliteedile, mis mõjutab inimeste heaolu kõige otsesemalt. Tähtsad küsimused on, kuidas parandada seksuaaltervist, tagada emade ja imikute tervis, tõkestada nakkushaiguste levik ning kindlustada turvalise, kvaliteetse ja taskukohase arstiabi kättesaadavus.

Suurendada tuleb teadlikkust haigustest ja senisest rohkem pöörata tähelepanu ennetustegevusele.
Enam tuleb ennetada ja ravida kahjulikke sõltuvusi, sealhulgas narkootikumide kuritarvitamist ja
suitsetamist. Väga olulisele kohale seatakse liiklussurmade arvu vähendamine.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust saavutada pikem eluiga, vähendada haigestumist, muuta käitumisharjumusi ja tagada turvalisus.

Üleilmne eesmärk „Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu“ on Eestis seotud eluea pikkuse, tervise- ning tubaka ja alkoholi tarbimise järgmiste näitajatega:

 • oodatav eluiga;
 • tervena elada jäänud aastad;
 • ülemäärane kehakaal;
 • surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad;
 • välditavad surmad;
 • suremus kroonilistesse haigustesse;
 • ohtlike viirustega nakatumine;
 • enesetapud;
 • psüühika- ja käitumishäired;
 • alkoholi tarbimine;
 • tubaka tarbimine.
Oodatav eluiga 78,1
1,2%
2022
Tervena elada jäänud aastad 59,2
4,8%
2022
Ülemäärase kehakaaluga elanike osatähtsus 53,0 %
2022
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv 100 000 elaniku kohta 71,1
1,2%
2022
Raviga välditavad surmad 2 268,0
2022
Enesetappude arv 100 000 elaniku kohta 14,1
2022
Suremus kroonilistesse haigustesse 100 000 alla 65-aastase kohta 148
2020
Nakatumine HIV-ga 100 000 elaniku kohta 13,7
-27,1%
2023
Alkoholi tarbimine vähemalt 15-aastase elaniku kohta 11,2 liitrit 100%-list alkoholi
0,9%
2022