Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Arvestuslik elatusmiinimum

Elatusmiinimum on inimese igapäevavajaduste katmiseks vajalik elatusvahendite väikseim kogus ning ühtlasi ka absoluutse vaesuse piir. Elatusmiinimumi arvutamisel arvestatakse kulutusi toidule ja eluasemele ning individuaalseid kulutusi, mis pole seotud toiduga. Elatusmiinimumi hulka ei ole arvestatud kulutusi alkoholile, tubakatoodetele, pakettreisidele, transpordivahendite ostmisele ning väljaminekuid söögikohtades ja hotellides.

Toidukulutuste arvutamise alus on arvestuslik minimaalne toidukorv (2400 kcal ööpäevas). Sinna kuuluvad toiduained, mis katavad inimese igapäevase toit- ja mineraalainete ning vitamiinivajaduse, nii et ei tekiks tervisehäireid.

Eluasemekulutused arvutatakse leibkonna eelarve uuringu andmete alusel, eristades eluaseme püsi- ja muid jooksvaid kulutusi.

Individuaalsete mittetoidukulutusete loetelus on ligi 200 kululiiki, mis jagunevad kaheksasse suuremasse kulurühma (kulutused garderoobikaupadele, majapidamisele, tervishoiule, haridusele, sidele, transpordile, vaba aja veetmisele ja muud kulutused).

Arvestusliku elatusmiinimumi piiri korrigeeritakse igal aastal tarbijahinnaindeksiga.

Arvestuslik elatusmiinimum 220,5 eurot
-0,4%
2020
Minimaalse toidukorvi maksumus 104,9 eurot
2,1%
2020
Mittetoidukulutuste (k.a kulutused eluasemele) maksumus 115,6 eurot
-2,6%
2020
Kulutused eluasemele 79,2 eurot
-3,7%
2020
Ühe liikmega leibkonna 30 päeva arvestuslik elatusmiinimum | 2019–2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!