Arvestuslik elatusmiinimum

Arvestuslik elatusmiinimum on väikseim summa, millega on võimalik katta ühe liikmega leibkonna 30 päeva igapäevavajadused. Ühtlasi on see ka absoluutse vaesuse piir. Elatusmiinimumi arvutamisel arvestatakse kulutusi toidule ja eluasemele ning individuaalseid kulutusi, mis pole seotud toiduga. Elatusmiinimumi hulka ei ole arvestatud kulutusi alkoholile, tubakatoodetele, pakettreisidele, transpordivahendite ostmisele ega väljaminekuid söögikohtades ja hotellides.

Toidukulutuste arvutamise alus on arvestuslik minimaalne toidukorv (2400 kcal ööpäevas). Sinna kuuluvad toiduained, mis katavad inimese igapäevase toit- ja mineraalainete ning vitamiinivajaduse, nii et ei tekiks tervisehäireid.

Eluasemekulutused arvutatakse leibkonna eelarve uuringu andmete alusel, eristades eluaseme püsi- ja jooksvaid kulutusi.

Individuaalsete mittetoidukulutuste loetelus on ligi 200 kululiiki, mis jagunevad kaheksasse suuremasse rühma (kulutused garderoobikaupadele, majapidamisele, tervishoiule, haridusele, sidele, transpordile, vaba aja veetmisele jm).

Arvestuslikku elatusmiinimumi korrigeeritakse igal aastal tarbijahinnaindeksi alusel.

Arvestusliku elatusmiinimumi arvutamise metoodika

Arvestuslik elatusmiinimum 338,2 eurot
11,5%
2023
Minimaalse toidukorvi maksumus 148,2 eurot
15,8%
2023
Mittetoidukulutuste (k.a kulutused eluasemele) maksumus 190,0 eurot
8,3%
2023
Kulutused eluasemele 146,2 eurot
8,5%
2023
Ühe liikmega leibkonna 30 päeva arvestuslik elatusmiinimum | 2022–2023