Huviharidus

Paljud lapsed ja täiskasvanud tegelevad õppe- ning palgatööst vabal ajal mõne oma hobi- või huvitegevusega. Huvihariduses omandatakse oskused ning teadmised vabalt valitud huvialal. Kuna teemasid, millega tegeleda on väga lai valik, siis Statistikaameti andmebaasis on huvihariduse andmestik koondatud kokku põhiliste õppevaldkondade kaupa. Nendeks on loodus, muusika ja kunst, sport, tehnika ning üldkultuur.

Huvikoolide õpilaste arv 155 113
3,9%
Huvikoolides õppijad | 2021–2023