Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kutseharidus

Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist võib elukutse omandamiseks minna õppima kutsekooli. Seal võib õpinguid jätkata ka täiskasvanuna. Kutsekool annab erihariduse ja õpetab selgeks praktilised oskused tööle asumiseks näiteks keevitaja, koostelukksepa, elektriku, aedniku, koka või juuksurina. Tänapäevases kutsekoolis on palju põnevaid erialasid.

Kutseharidusstatistikast saab teada,

  • kui palju on Eestis kutseõppeasutusi ja kus need asuvad;
  • mis erialasid saab kutseõppes omandada;
  • kui palju on kutsehariduse omandajaid ja õppe lõpetajaid.

Kutseharidusstatistikat on vaja kutseõppe planeerimiseks ja kutseharidusega seotud otsuse langetamiseks.

Kutseharidust andvate õppeasutuste arv 37
0,0%
2020
Kutseõppurite arv 25 548
6,4%
2020
Vastuvõetute arv 13 060
7,5%
2020
Väljalangenute arv 5 325
-3,9%
2020
Kutseõppe lõpetanute arv 8 295
2,1%
2020
Kutseõppeasutuste õpetajate arv 2 011
2,5%
2020
Kutsehariduse omandamine õppeliigi järgi | 2020
Kutseõppeasutuste õpetajad vanuse järgi | 2020
Kutsehariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2019 – 2020
2019 2020
Haridus 0 0
Humanitaaria ja kunstid 1 612 1 729
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 2 378 2 537
Loodusteadused, matemaatika ja statistika 96 96
Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 1 948 1 973
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 0 0
Teenindus 5 256 5 442
Tehnika, tootmine ja ehitus 8 614 9 413
Tervis ja heaolu 1 417 1 479
Ärindus, haldus ja õigus 2 666 2 806

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!