Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kutseharidus

Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist võib elukutse omandamiseks minna õppima kutsekooli. Seal võib õpinguid jätkata ka täiskasvanuna. Kutsekool annab erihariduse ja õpetab selgeks praktilised oskused tööle asumiseks näiteks keevitaja, koostelukksepa, elektriku, aedniku, koka või juuksurina. Tänapäevases kutsekoolis on palju põnevaid erialasid.

Kutseharidusstatistikast saab teada,

  • kui palju on Eestis kutseõppeasutusi ja kus need asuvad;
  • mis erialasid saab kutseõppes omandada;
  • kui palju on kutsehariduse omandajaid ja õppe lõpetajaid.

Kutseharidusstatistikat on vaja kutseõppe planeerimiseks ja kutseharidusega seotud otsuse langetamiseks.

Kutseharidust andvate õppeasutuste arv 37
-2,6%
2019
Kutseõppurite arv 24 017
2,7%
2019
Vastuvõetute arv 12 114
7,0%
2019
Väljalangenute arv 5 543
-6,7%
2019
Kutseõppe lõpetanute arv 8 105
-2,0%
2019
Kutseõppeasutuste õpetajate arv 1 963
-1,9%
2019
Kutsehariduse omandamine õppeliigi järgi | 2019
Kutseõppeasutuste õpetajad vanuse järgi | 2019
Kutsehariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2018 - 2019
2018 2019
Haridus 0 0
Humanitaaria ja kunstid 1 532 1 612
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 2 387 2 378
Loodusteadused, matemaatika ja statistika 76 96
Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 1 858 1 948
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 0 0
Teenindus 4 945 5 256
Tehnika, tootmine ja ehitus 8 558 8 602
Tervis ja heaolu 1 268 1 417
Ärindus, haldus ja õigus 2 749 2 666