Eesti statistika ajalugu

Eesti statistika ajaloo tähtsündmused

2020     Statistikaamet teeb kättesaadavaks interaktiivsed juhtimislauad, kuhu on koondatud ettevõtlusandmed, piirkondlik statistika ja arengukavade näitajad, ning ametite kuupalga rakenduse.

2019     Valmivad statistikaameti esimesed andmeid visualiseerivad interaktiivsed väliskaubanduse rakendus ja Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuu Tõetamm.

2018     Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul avaldatakse kogumik „Eesti Vabariik 100. Statistiline album". Esimest korda avaldab statistikaamet säästva arengu näitajad ÜRO 2030 tegevuskava eesmärkidest lähtudes.

2017     Statistikaamet juhib Euroopa Liidu eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogu statistika töörühma.

Eesti statistika ajalugu

2016     Algab maksu- ja tolliameti, statistikaameti ja Eesti Panga ühisprojekt „Aruandlus 3.0“, mille eesmärk on vähendada ettevõtete andmeesitamise koormust. Statistikaamet teeb veebilehel kättesaadavaks ülimenuka nimede statistika rakenduse.

2015     Statistikaamet saab rohelise kontori sertifikaadi ja aasta parima Rohelise Kontori auhinna.

2014     Statistikaamet avaldab rahvastikuprognoosi aastani 2040. Valmib statistika kaardirakendus.

2012     Jõuab lõpule üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. Esimest korda Eesti loenduste ajaloos on võimalus ka end ise veebis loendada.

2011     Statistikaamet tähistab Eesti statistika 90. sünnipäeva. Sel puhul hakkab statistikaamet välja andma Albert Pulleritsu nimelist noore statistiku preemiat.

2010     Riigikogu võtab vastu uue riikliku statistika seaduse.

2009     Eesti taotleb astumist Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmeks ning seetõttu hindab OECD eksperdirühm Eesti riikliku statistika vastavust OECD statistikanõuetele.

2006     Statistikaamet võtab kasutusele elektroonilise andmeedastuskanali eSTAT, mis pälvib esikoha riigikantselei korraldatud konkursil „Parim uuendus 2006“.

2004     Eesti ühineb Euroopa Liiduga ja statistikaametist saab Euroopa Liidu statistikasüsteemi osa.

2001     Statistikaamet teeb tarbijatele veebilehel kättesaadavaks statistika andmebaasi.

2000     Toimub iseseisvuse taastanud Eesti esimene rahva ja eluruumide loendus. Riikliku statistika tegemine tsentraliseeritakse ja likvideeritakse regionaalsed statistikabürood.

1998     Avaneb statistikaameti veebileht www.stat.ee.

1997     Riigikogu võtab vastu riikliku statistika seaduse.

1995     Kirjutatakse alla Eurostati (Euroopa Liidu statistikaameti) ja Balti riikide statistikaametite ühisdeklaratsioonile.

1994     Reorganiseeritakse statistikaameti struktuur. Endise 17 kohaliku statistikaasutuse asemel jätkavad tegevust seitse regionaalbürood. Moodustatakse riiklik küsitlejate võrk ja käivitatakse esimesed isikustatistika valikuuringud.

1993     Luuakse statistiline profiil ehk aktiivselt tegutsevate majandusüksuste register. Kõikse vaatluse asemel hakatakse kasutama valikvaatlust.

1992     Algab Euroopa Liidu, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni) ja Balti riikide statistikakoostöö programm statistikasüsteemi arendamiseks ja rahvusvaheliste nõuetega vastavusse viimiseks. Asutatakse Eesti Statistikaselts.

1991     Hakkab ilmuma „Eesti statistika aastaraamat“

1990     Võetakse vastu Eesti NSV statistikaseadus. Sõlmitakse esimene rahvusvaheline koostööleping (Rootsi statistika keskbürooga) Eesti statistikasüsteemi arendamiseks ja statistika rahvusvaheliste nõuetega vastavusse viimiseks. Eesti NSV Riiklik Statistikakomitee nimetatakse Eesti NSV Riiklikuks Statistikaametiks.

1959     Toimub esimene sõjajärgne rahvaloendus.

1941     Eesti statistika valitsus korraldab kõikse rahvastiku registreerimise (rahvaloendus).

1940     Nõukogude võimu kehtestamise järel likvideeritakse Riigi Statistika Keskbüroo.

1937     Toimub majandusloendus, mis hõlmab tööstust, käsitööstust, kaubandust ja transporti.

1925     Toimub Eesti esimene põllumajandusloendus.

1922     Riigikogu võtab vastu Riigi Statistika Keskbüroo põhimääruse. Toimub Eesti Vabariigi esimene rahvaloendus.

1921     Eesti statistika sünnipäev: 1. märtsil asutatakse Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks saab Albert Pullerits.